+90 548 876 99 96

info@tezar.us

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, KKTC

ACAMETRICA (Kurumsal)

ACAMETRICA: Bilimsel Yayın Performans Veri Setleri
 
 
 
Yükseköğretim kurumlarının başta Web of Science (Clarivate Analytics) ve Scopus (Elsevier) olmak üzere, sayısız atıf dizinindeki bilimsel yayınlarının performans verilerini derleyen, analiz eden ve görselleştirerek raporlayan modern bir bilgi hizmetidir.

ACAMETRICA sayesinde kurumun tüm bilimsel yayın performans verileri bir araya getirilir. Yayın ve atıf performansı ayrıntılı şekilde analiz edilir ve sayısız alt konu başlığı halinde sunulur. Ülke içi, yakın coğrafya ve dünyadaki bilimsel yayın trendleri ayrıntılı olarak yer alır. Kütüphane üzerinden sunulan e-kaynakların çok daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini, bütçenin en işlevsel şekilde ayrılması için gerekli verileri sağlar.

Hangi verileri sunar?
- Yayın verileri
- Atıf verileri
- Karşılaştırma verileri
- Bilimsel yayın trendleri
- Uluslararası üniversite sıralama verileri
- İş birliği/ortak yayın verileri
- e-Kaynaklar (Kütüphane) kullanım verileri
- BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yayın stoğu verileri
- Clarivate Analytics Citations Topics verileri

Nasıl çalışır?
Tüm içerik ve raporlama arayüzleri kuruma özeldir.
Performans raporlaması, kurumun isteği doğrultusunda aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla yapılır.
Hiçbir yazılım, sunucu vb. teknik altyapı gerektirmez.
Türkçe ve İngilizce arayüz sunar.
Tüm veri setleri web, e-posta, sosyal medya vb. ortamlarda paylaşıma uygun yapıdadır.
 
ACAMETRICA, firmamızın özgün bilgi hizmetidir.