+90 548 876 99 96

info@tezar.us

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, KKTC

Kurumsal Sorumluluk Stratejisi

Kurumsal Sorumluluk Stratejisi

"TEZARUS'un temel sorumluluk değerleri küresel çapta kabul gören ilke ve adımlara uygunluk göstermektedir."


TEZARUS Kurumsal Sorumluluk Stratejisi aşağıdaki alt konu başlıklarından oluşur:

Kurumsal Yönetişim: TEZARUS, ana firma yapısını oluşturan çerçeveyi G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri üzerine şekillendirir ve riayet eder.

Entelektüel Sermaye ve İş Gücü: TEZARUS'un çalışanları, paydaşları ve kullanıcılarından oluşan entelektüel sermaye ve iş gücü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) çerçevesinde şekillendirilir ve yönetilir. TEZARUS'un aşağıdaki 7 maddeyi uygulama ilkesi olarak kabulü taahhüt altındadır:

1) Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2) Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
3) Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
4) Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
5) Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6) Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
7) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü: Çalışanlarının sendikal üyelik, faaliyet ve örgütlenme özgürlükleri, TEZARUS bünyesinde bir özgürlük alanını ifade eder. TEZARUS ülke çapında yaygın, gelişime dayalı ve verimli sendikal örgütlenmeyi iş yaşamının önemli sac ayaklarından biri olarak görür.