+90 548 876 99 96

info@tezar.us

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, KKTC

Yükseköğretim

T2U: TEZARUS to University

 

"Üniversitenize KAM yapılarıyla katabileceğiniz gücü TEZARUS'la sağlayın."

 

Etkin ve verimli hizmet sunan bir kütüphanenin, bünyesinde bulunduğu üniversiteye sağlayabileceği katkıyı ve yaratabileceği dönüşümü hiç düşündünüz mü? TEZARUS bunun için var! Yakın coğrafyanın ve Dünya’nın önde gelen üniversitelerinin aynı zamanda en etkin kütüphane yapılanmalarına sahip olması tesadüf değildir.

 

 

Yükseköğretim Hizmetlerimiz

- Dijitalleştirme hizmetleri: Tüm basılı belge, kitap, süreli yayın vb. dokümanları dijital hale getirerek üniversitelere zaman ve emek tasarrufu ile geniş fiziki alanlar kazandırıyoruz.
- Kütüphane, arşiv ve müze kurulumu: A'dan Z'ye tüm kurulum sürecini yürüterek anahtar teslim yeni KAM yapıları ortaya çıkartıyoruz.
- Kataloglama-sınıflama: Üniversite kütüphanelerinin basılı ya da elektronik yayın koleksiyonlarının etkin şekilde yapılanmasına yönelik uluslararası standartlara uygun tüm kataloglama, sınıflama ve ilgili teknik hizmetleri sunuyoruz.
- Personel istihdamı ve eğitimi: Üniversite kütüphanelerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından zorunlu tutulan "Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun personel istihdamı" için üniversitelere TEZARUS aday havuzunu sunuyoruz.
- Yayın koleksiyonu yenileme ve geliştirme: Üniversite kütüphanelerinin yayın koleksiyonlarını bünyelerinde bulundukları üniversitelerin bilimsel ilgi alanlarına uygunluk sağlayacak şekilde yeniliyor ve geliştiriyoruz.
- Teknolojik altyapı kurulumu:
 Otomasyon sistemleri, RFID sistemler, destek sistemler...
- Web sitesi ve sosyal medya içerik hizmetleri: Üniversite kütüphanelerinin web sitesi ve sosyal medya hesaplarını işlevsel bir içerikle yeniliyoruz.
- Temsilcilik faaliyetleri: Türkiye ve Dünya'dan önemli sektörel ürün ve hizmetlerin KKTC temsilciliğini yürütüyor ve ürün sepetimizi sürekli zenginleştiriyoruz.


Böylelikle TEZARUS

- İleri seviye dijitalleştirme hizmetleri ile üniversiteleri daha hızlı ve kolay çalışan, mevcut bilgi-belge varlığını daha etkin şekilde yöneten yapılara dönüştürür.
- Sunduğu basılı ve elektronik bilgi kaynakları ve teknolojiler ile akademisyen verimliliğinden eğitim kalitesine somut katkılar sağlar.
- Üniversitelere yeni KAM yapıları kazandırmak adına sürekli proje planlaması yapar, bu projeleri üstlenir ya da süreç danışmanlığı verir.
- Üniversitelerin yenileme ihtiyacı içinde olan KAM yapılarını ele alarak etkin bir organizasyonel kapasiteye ulaşmalarını sağlar.