+90 548 876 99 96

info@tezar.us

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, KKTC

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles-WEPs)

TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles-WEPs) hükümlerini kabul ederek BM’nin ilgili web sitesine eklenen ilk ve tek Kuzey Kıbrıs firmasıdır.

BM'nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir ve aşağıdaki ana prensiplerden oluşmaktadır:

1) Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2) Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
3) Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
4) Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
5) Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6) Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
7) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

WEPs ana sayfası: www.weps.org
WEPs’teki firma sayfamız: www.weps.org/company/tezarus-software-information-services